Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zamknij

S-studio - zakupy w internecie

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
s-studio.com.pl
obowiązująca od 25.05.2018 r.
 
            Dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                    i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
            Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy s-studio.com.pl zwany dalej Sklepem internetowym jest Firma S-Studio Sp. z o.o. . z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zemborzyckej 59c, 20-445 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292585, numer NIP:713-298-43-85, numer REGON: 060302875 .
            Niniejsza polityka prywatności określa warunki oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników portalu przez Administratora.
 
1.     Dane osobowe podawane w procesie rejestracji do sklepu internetowego na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
2.     Administrator przekazuje dane osobowe Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym:
         firmom kurierskim;
         w przypadku płatności elektronicznych dane przekazywane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym;
         w przypadku sprzedaży ratalnej – bankowi, który podpisuje z Klientem umowę pożyczki na sprzedaż ratalną;
         innym podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy o powierzenie danych osobowych;
3.     Dane podawane podczas rejestracji i zakupów w naszym sklepie internetowym:
         Imię i nazwisko
         Nazwa firmy, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT
         Adres zameldowania na pobyt stały
         Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
         Adres poczty elektronicznej
         Numer telefonu
         Numer NIP, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT
 
Podanie ww. Danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jednak bez nich Klient nie będzie mógł zarejestrować się w sklepie internetowym, ani dokonać zakupu.
 
4.     Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
1.     Umożliwienia wykonania umowy, której stroną jest Klient (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą przetwarzania jest tutaj zawarcie umowy sprzedaży.
2.     Realizacji marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. przesyłania Klientom informacji o produktach, usługach, ofertach związanych z bieżącym funkcjonowaniem sklepu internetowego w szczególności związanych z promocjami, również z wykorzystaniem newslettera (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora.
3.     Realizacji obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur (w oparciu o art. 6 ust. 1 c RODO)
5.     Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do wspomnianych celów.
1.     Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017. poz. 1219 ze zm.)
2.     Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez Klienta z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie.
3.     Klientowi przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
         celu przetwarzania;
         kategorii danych osobowych;
         informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
         w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
6.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
          dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii danych,
          sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,
          wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych , wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem, 
          usunięcie przetwarzanych danych,
          prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
          do udostępnienia przetwarzanych w sposób automatyczny danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na przykład w celu przeniesienia ich do innego administratora danych, 
          Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
          Klient może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do portalu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera lub całkowicie usunąć swoje konto z serwisu.
          Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
          użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
           przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
          administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
          Klient wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
          Klient, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
          Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7.     Klient może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do portalu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera lub całkowicie usunąć swoje konto z serwisu kontaktując się z nami na adres e – mail.
8.     Kontakt użytkownika z administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
adres pocztowy: Zemborzycka 59c
 
18. Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
11. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi strony i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klient Serwisu                    i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
15. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
16. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
17. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
18. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
         dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej wykorzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
         utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
19. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Śledź nas na Facebooku